Sider

tirsdag 12. januar 2010

Slik fyrer du riktigBruk tørr ved* Veden skal helst ha tørket ett år, i det minste over sommeren.


* Tørr ved kjennetegnes ved at den er lett og har markante tørkesprekker.


* Kapp veden cirka 60 cm, kløyv og stable den ute, luftig og dekket til mot regn.


* Tørkeprosessen går raskere hvis du gjør et par strimler i barken, og kløyver den. Etter at veden er tørket, bør den helst stables innendørs i et vedskjul.


Slik fyrer du riktig:


* Sørg for rikelig tilførsel av luft. Det er bedre å legge innpå ofte, enn å stappe ovnen full en gang i blant.


* Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen - ikke med trekken.


* Steng igjen alle spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.


* Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.


* Bruk småved som opptenning i stedet for mengder med avispapir. Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. At bålet øker gradvis er ekstra viktig de gangene både ovnen og pipa er kald.


Dette er feil fyring:


* Ikke brenn trykkimpregnert treverk og plankebiter med maling. Det kan gi fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlate tungmetaller i asken.


* Ikke brenn søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.


* Unngå sprengfyring. I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning. I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fyre med lav belastning.


* Unngå å legge mye ved i ovnen om kvelden for så å strype lufttilførselen. Når det brenner i ovnen skal det brenne friskt. Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann.


* Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar