Sider

mandag 7. desember 2009

Slik sager du rett
Klarer du å skjære rett med håndsaga kan den konkurrere med en elektrisk sag på de små jobbene.Når du bare skal kappe et bord eller to, og den tunge kappsaga er stuet bort i boden, er jobben gjort med håndsaga lenge før kappsaga er montert. Bruk vinkelen

 Truls Hansen er Distriktssjef hos Bacho. Han sier at skal du kappe et bord rett av, altså nitti grader, må du frem med vinkelhaken, eller du kan bruke den som finnes på saga.

- Strek opp på to sider. Hjørnet der strekene møtes er der du skal starte, sier han.

Lag et spor


Stå slik at du kommer godt over arbeidsstykket, og kan se begge strekene.
Da får du også god tyngde over den armen som skal holde fast bordet.
Er det en liten bit du skal sage, så spenn fast med en tvinge.
Start kuttet inntil streken på den siden som skal kappes av.
Når du starter drar du sagen mot deg, løfter den og drar på nytt, helt til du får et spor.


Alt på linje


Sagen skal ha 45 grader på arbeidsstykket.

Pass på at sagen, albuen og skulderen er på linje. Da er det lettere å få et rett drag på saga.
Hold øye med begge strekene hele tiden. La sagen jobbe, ikke press bladet nedover.
Når du nærmer deg slutten må du holde stykket som blir saget av slik at det ikke river av en bit på bordet du skal bruke.

Tips:


- Begynner du å sage utenfor linjen går du litt tilbake og starter på nytt. Ikke prøv å bende bladet.

- Får du for lav vinkel på sagen blir det vanskeligere å manøvrere etter streken.


- Klem fast en liten bordbit på undersiden der kuttet avsluttes. Da unngår du at biten som faller av river av en bit på bordet som skal brukes.

- Skal du skjære et bord på langs kan du dytte inn en liten kile i starten på sporet hvis sagen klemmes fast.
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar