Sider

tirsdag 13. oktober 2009

Toll-tips


Er du en av de mange frustrerte som ikke vet hva du må betale i toll og moms når du bestiller fra utlandet? Vi gir deg den komplette oversikten!


Bestiller du varer fra utlandet med verdi inntil 200 kroner er de toll- og momsfrie med visse unntak. Bøker, uansett verdi, kan også innføres fritt av privatpersoner så lenge de er til eget bruk. Lydbøker som også er utgitt på papir faller inn under det samme regelverket.

Dersom varen koster 250 kroner inkludert frakt, der 199 kroner er varens verdi, og 51 kroner er fraktkostnaden, skal frakten regnes utenom, og varen er derfor toll- og momsfri.

Eksempel på beregning av toll og moms på vare med verdi under 200 kroner:

Pris på DVD kr 199,-
Frakt og eventuell forsikring kr 40,-
Toll kr 0,-
Merverdiavgift kr 0
Avgifter totalt (avrundet til hele kroner) kr 0,-

Selv om momsen skal regnes av varens verdi, og ikke frakten, kan man i visse tilfeller få problemer. Noen nettsteder sender varer "fraktfritt", slik at portoen er innbakt i prisen.

Et eksempel på dette er CD/DVD-butikken play.com. Dette nettstedet baker inn fraktprisen i vareprisen istedenfor å legge til en fraktpris mot slutten av bestillingen, og du "slipper" derfor å betale frakt. Dersom du bestiller en vare fra play.com som koster deg 210 kroner (inkludert "gratis" frakt), vil du måtte betale moms av beløpet. Dette fordi Tollmyndighetene tar utgangspunkt i prisen som står på pakken. Om frakten ikke er skilt ut vil man altså måtte betale moms regnet ut fra totalbeløpet.

I tillegg må du være sikker på at du bruker riktig valutakurs. Tollvesenet har sine egne valutakurser de legger til grunn.Vareverdi over 200 kroner medfører momskrav

Dersom varens verdi overstiger 200 kroner må den fortolles. Mange blander sammen begrepene toll og moms, siden begge deler innkreves av Tollvesenet. Her er forskjellen:

På varer over 200 kroner må det ALLTID betales moms på 25 % av beløpet, bortsett fra ved bøker, som er momsfrie. Momsen regnes av summen av vareverdi + frakt. Dersom en vare koster 350 kroner, og man betaler 50 kroner i frakt, totalt 400 kroner, så må man i tillegg legge på 100 kroner (25 % av 400), slik at total pris for varen blir 500,-.

Eksempel på beregning av toll og moms på ikke tollpliktig vare med verdi over 200 kroner:

Pris på CD kr 210,-
Frakt og forsikring kr 40,-
Toll kr 0,-
Merverdiavgift: 25% av kr 250,-
(regnes ut fra varens verdi inkludert frakt og forsikring) kr 62,50 Avgifter totalt (avrundet til hele kroner) kr 63,-

I tillegg kommer gebyret speditøren tar (ofte Posten) for å fortolle varen din. Grunnen til at det ikke beregnes toll på denne varen er på grunn av at CD'er er fritatt for toll.

For toll gjelder følgende:

Toll legges til om varen har en verdi over 200 kroner og er tollpliktig. CD'er, DVD'er og bøker er ikke tollpliktige. Klær er derimot tollpliktig, mens sko er det ikke. Forstå det den som kan..

Eksempel på beregning av toll og moms tollpliktig vare med verdi over 200 kroner:

Klær, for eksempel skjorte (tollpliktig vare)
Pris på skjorte kr 210,-
Frakt og forsikring kr 40,-
Toll: 10,7 % av kr 250,- (regnes ut fra varens verdi inkludert frakt og eventuell forsikring) kr 26,75,-
Merverdiavgift: 25% av (250,- + 26,75,-) (regnes ut fra varens verdi inkludert frakt og eventuell forsikring) kr 69,00,-
Avgifter totalt (avrundet til hele kroner) kr 96,00,-

Også her kommer gebyret speditøren tar for å fortolle varen din i tillegg.

- Nå er det nesten bare klær og mat det er toll på. De aller fleste andre produkter bestilt i utlandet er tollfrie, sier rådgiver Svein Grønlie i Toll - og avgiftsdirektoratet til Dinside.no.

Tollpliktige varer fortolles etter et detaljert regelverk, som dels er basert på internasjonale tollregler. For klær ligger tollsatsen rundt 11 %. Lurer du på om det er toll på varen du skal bestille kan du kontakte Tollvesenets infosenter på tlf.: 0 30 12.

Hvis du selv er i utlandet og tar med deg varer hjem i kofferten kan du handle for 5000 kroner før du må betale toll og moms.Hva gjør du hvis du blir avkrevd for toll og avgifter du ikke skal betale?

Dersom du blir avkrevd for avgifter og/eller toll på en vare som er toll- og avgiftsfri, og du ikke får ut pakken før du betaler avgiftene, så kan du klage i ettertid. Vanligvis holder det å sende inn fakturaen du har fått med pakken samt en kontoutskrift der det beskrives hvor mye som er trukket fra kontoen din.

 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar