Sider

fredag 4. september 2009

TAT (Tapas Acupressure Technique)

TAT er en relativt ny tilnærmelse til healing. Merk deg følgende:

-Følelsesmessige og fysiske reaksjoner, eller ytterligere ubearbeidede minner kan komme til overflaten
- Tidligere livaktige eller traumatiske minner kan blekne. Dette kan i ulik grad påvirke evnen til å kunne gi detaljerte vitneutsagn i forbindelse med traumatiske hendelser.


Slik utfører du TAT:

Med den ene hånden holder du tuppen av tommelfingeren lett mot området som ligger 3 mm ovenfor den innerste øyenkroken. Med tuppen av ringfingeren (på samme hånd) holder du lett på området 3 mm ovenfor den innerste øyenkroken på det andre øyet. Plasser tuppen av langfingeren på det punktet som ligger midt imellom, og 12 mm over øyenbrynsnivå.

Plasser så den andre hånden på bakholdet, slik at håndflaten berøres hodet og tommelen hviler mot skallens base, rett ovenfor hårfestet. Håndflaten føyer seg inntil skallens nederste del. Om du holder hendene dine i TAT posisjon på en annen person, holder du på samme måte, med den forskjell at lillefingeren i stedet for tommelen vil befinne seg rett over hårfestet. Begge hender skal hvile forsiktig mot punktene. Det kreves intet press.

For barn under 11 år kan man holde en åpen hånd foran pannen. Den skal dekke øvre del av øynene. For spedbarn, alvorlig syke mennesker, eller den som måtte føle seg ukomfortabel med berøring kan posisjonen utføres likedan som man gjør på barn, bare med hendene 25 mm fra personens hode.

Hvert sted i prosessen varer vanligvis i omtrent ett minutt, eller til du føler at du er ferdig. Denne følelsen kan være indikert av et sukk, en følelse av ikke å være så engasjert i problemet lenger, det blir vanskelig å holde fokuset, du kjenner frigjøring av energi, eller rett og slett en følelse av å være ferdig. For barn kan dette skje i løpet av få sekunder.

En sjelden gang kan du oppleve at følelsene dine blir mer intense i løpet av TAT prosessen, og kommer i fokus for oppmerksomheten din. Om dette skjer, bli værende i TAT stillingen og fokuser på å følge intensjonen i TAT steget. Ikke la oppmerksomheten din gå mot å være mer og mer i disse følelsene. Gjennom å følge disse instuksjonene vil du vanligvis oppleve at følelsene blir fredfylte i løpet av et minutts tid.

Du kan hvile armene når som helst du ønsker det, i løpet av et sted eller imellom steg. Øynene kan være åpne eller lukket, og det er det samme hvilken hånd som er foran.

Begrens deg til å gjøre TAT arbeid maks 20 min. daglig - dvs. tiden du holder selve stillingen. Drikk 6-8 glass vann på de dagene du praktiserer TAT.


Hvordan kombinere stillingen og stegene i TAT for å helbrede trauma:

Bestem deg for hvilket traume du ønsker å helbrede. På en skala fra 0-10, der "0" indikerer "intet stress eller ubehag" og "10" indikerer "det aller verste det kan være", grader traumet ditt slik det føles i dette øyeblikket. Vi refererer til traumet som "det" gjennom de følgende TAT stegene.

Gjør den intensjonen at helbredelsen du er i ferd med å gjøre vil være det beste for alle dine forfedre, din familie, alle involverte, alle deler av deg og alle synspunkter du noensinne har holdt.

Om du aldri har gjort TAT tidliger, hold TAT stillingen og hold fokuset ditt på hvert av disse tre utsagnene, fra noen sekunder inntil ca. ett minutt:

- TAT er altfor enkelt til at det kan virke eller være av noen verdi
- TAT er enkelt og det kan være av stor verdi
- Jeg fortjener å leve, og jeg tar imot kjærlighet, hjelp og helbredelse

Vær i TAT stillingen og hold oppmerksomheten din på hvert av TAT stegene i omtrent ett minutt, eller til du føler deg ferdig.

Steg en: Dette skjedde

Steg to: Dette skjedde, det er over, jeg er ok og jeg kan slappe av nå

Steg tre: Alle steder i sinnet mitt, kroppen min og livet mitt, hvor dette har vært lagret helbredes nå.
Og/eller: Gud (eller et annet navn), takk for at du helbreder alle steder i sinnet mitt, kroppen min og livet mitt hvor dette har vært lagret

Steg fire: All opprinnelse til dette helbredes nå
Og/eller: Gud, takk for at du helbreder all opprinnelse til dette

Steg fem: Jeg ber om tilgivelse fra alle jeg har gjort vondt i forbindelse med dette og ønsker dem kjærlighet, glede og fred. Jeg tilgir alle som har gjort meg vondt i forbindelse med dette, og jeg ønsker dem kjærlighet, glede og fred. Jeg tilgir alle jeg har klandret for dette, inkludert Gud og meg selv.

Steg seks: Alle deler av meg som har fått noe ut av dette helbredes nå

Steg sju: Hva som enn måtte være igjen angående dette helbredes nå

Steg åtte: Jeg velger (det positive utkommet jeg måtte ønske i forbindelse med dette).

Steg ni: Denne helbredelsen er fullstendig integrert nå.
Og/eller: Gud (det navnet du bruker på Gud), takk for at du nå fullstendig integrerer denne helbredelsen

La armene bytte plass, og fokuser på : Denne helbredelsen er fullstendig integrert nå


I steg tre trenger du ikke å vite om alle stedene hvor traumene har vært lagret. I steg fire trenger du ikke kjenne til all opprinnelsen til traumet; bare hold intensjonen på at den helbredes. I steg fem er det ikke nødvendig å tenke på hver enkelt person som er involvert, bare hold intensjonen med hjertet ditt.

Nå som du har fullført TAT prosessen kan du gradere traumet på ny. Gi traumet ditt et tall, og sammenlign med slik det var før TAT stegene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar