Sider

mandag 31. august 2009

Karaktertrekk for suksessfulle mennesker:
1. Positivitet: Problemer er til for å løses - de er bare utfordringer. Ser muligheter
2. Intelligens: Lærer seg det som må til for å nå målet. Tenker utenfor rammene
3. Målrettet: Fortsetter tross nederlag
4. Fokusert: Tenker og drømmer ofte om målet
5. Ansvarsfull: Gjør noe med det selv
6. Innovativ: Evne til å tenke nytt. Visualisering som hjelpemiddelverktøy for å nå målet
7. Adaptiv: Åpne for andre løsninger fremfor stahet. Følger med i tiden. Endrer planen hvis nødvendig. Lytter til råd, selv om de kanskje ikke velger å følge dem.
8. Bevisst: Kjenner sine innerste behov godt. Vet hva de vil. Er klar over sine svake og sterke sider.
9. Risikovillig: Satser. Feil ser de på som lærdom - ikke nederlag. Lar seg ikke stoppe av motstand.
10. God selvtillit: De er frempå og viser initiativ. Liker seg selv for den de er. Bygger nettverk.


Husk: Ingen opplever suksess med én gang! Veien er lang!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar